Vetterli

Odległość: 50 metrów.
Postawa strzelecka: stojąca.
Tarcza: ISSF pistolet dowolny 50m.
Czas konkurencji: 30 minut.
Broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy.
Ubiór strzelca: dowolny.
Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji.

Karabin Dowolny

Karabin dowolny – kal. 22LR, dowolna ilość strzałów próbnych i
20 strzałów ocenianych w czasie łącznym 30min, do 4 tarcz TS – 1,
po 5 strzałów do jednej tarczy, odległość 50m, przyrządy celownicze
mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.

Strzelba gładkolufow

– oddanie 5 strzałów do pięciu Popperów w mierzonym
czasie./ osobny regulamin i klasyfikacja /

Ksp10

Karabin sportowy boczny zapłon
Postawa leżąc

Kcz10

Karabin centralnego zapłonu
Postawa leżąc
Tarcza TS2

Ksp bracki

Karabin sportowy bracki
Postawa

Kczp

Karabin czarnoprochowy
Postawa stojąc

Kdw30

Karabin 50 m